Esate naujas vartotojas?

  • Mažiausiai 8 ženklai
  • Mažosios ir didžiosios raidės ir bent 1 specialusis ženklas
  • Bent 1 skaitmuo

Privatumo politika


Informacija apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą

AB SEB bankas, UAB „SEB investicijų valdymas“, AB „SEB gyvybės draudimas“(toliau – SEB įmonės Lietuvoje) yra šioje duomenų bazėje tvarkomų asmens duomenų valdytojos. Visi SEB įmonės Lietuvoje gaunami asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Kokius asmens duomenis renkame?

Mūsų renkami asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mobiliojo telefono numeris ir duomenys, kuriuos jūs pats nusprendžiate pateikti SEB įmonės Lietuvoje, juos nurodydami savo gyvenimo aprašyme ar registruodami juos duomenų bazėje. SEB įmonės Lietuvoje rekomenduoja nesidalinti asmenine informacija, tokia kaip jūsų etninė kilmė, politiniai ar religiniai įsitikinimai, seksualinė orientacija.
Jeigu būsite atrinkti eiti pareigas, į kurias kandidatuojate, įdarbinimo ir su tuo susijusio personalo administravimo tikslais mes galime paprašyti papildomų duomenų, būtinų sudarant darbo sutartį. Tokiu atveju jūs būtumėte supažindinti su visu mūsų SEB įmonės Lietuvoje kandidatų, darbuotojų, praktikantų ir konsultantų asmens duomenų tvarkymo politikos dokumentu.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenys, kuriuos nurodote kandidatuodami į SEB įmonės Lietuvoje esančias darbo vietas, yra tvarkomi kandidatavimo į SEB įmonės Lietuvoje esančias laisvas darbo vietas tikslais ir siekiant užtikrinti tolesnį ryšį su kandidatais, taip pat norint ateityje jiems pasiūlyti jų kompetenciją atitinkančias laisvas darbo vietas.

Kam teikiame asmens duomenis?

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti
• tretiesiems asmenims, kurie padeda atlikti kandidatų atranką, personalo atrankos ir vertinimo paslaugų teikėjams
• įmonėms, teikiančioms kandidatų patikrinimo paslaugas

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Kandidatų duomenys sistemoje saugomi 2 metus ir ištrinami automatiškai, jei per šį laiką kandidatas neprisijungia ir neatnaujina informacijos.
Savo asmens duomenis galite bet kuriuo metu ištrinti, įkelti ir redaguoti, naudodamiesi funkcija „redaguoti mano profilį“.

Jūsų teisės

Norėdami gauti informacijos apie tai, kokius asmens duomenis apie jus turime, ištaisyti, perkelti ar ištrinti savo asmens duomenis, apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su jų tvarkymu, prašymus siųskite el. paštu duomenuapsauga@seb.lt
Patvirtinu, kad perskaičiau ir susipažinau su informacija apie SEB įmonės Lietuvoje kandidatų asmens duomenų tvarkymą.
Aš sutinku su pareiškimu dėl privatumo